Header image

PUBLICAŢIE EDITATĂ DE
STATUL MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE
ISSN 1842-3817

line decor
|
|
|
|
|
|
DESPRE NOI
line decor
 
 
 
 

 
 
EDITORIAL
General-locotenent dr. Teodor FRUNZETI

S-au împlinit cinci decenii de la apariţia primului număr al Revistei Forţelor Terestre şi, în acest interval de timp, publicaţia Statului Major al Forţelor Terestre şi-a făcut un nume, devenind una dintre revistele căutate şi citite, atât în mediul militar, cât şi în cel civil, datorită modului realist de prezentare a categoriei de forţe în slujba căreia se află, a verticalităţii şi probităţii profesionale de care au dat dovadă jurnaliştii militari şi, nu în ultimul rând, datorită constituirii într-un demers ştiinţific, conceptual adecvat, prin care s-au propus căi originale de rezolvare a problemelor de către toţi colaboratorii revistei.

Este, în acelaşi timp, un succes realizat, dar şi unul în construcţie. Succesul realizat se datorează, în primul rând, efortului acestei publicaţii de a se achita cu brio de sarcina de interfaţă a Forţelor Terestre cu exteriorul şi de diseminare a informaţiilor către interior, de a prezenta trăirile, frământările şi transformările acestui adevărat organism viu. Cu alte cuvinte, ne-a prezentat aşa cum suntem, cu atuurile şi tarele noastre.

Succesul în construcţie, la care vom încerca să punem de acum piatra de temelie, se referă la transformarea revistei în una de teorie militară, care se va adresa cadrelor militare până la nivelul batalion şi va urmări îndeaproape procesul de transformare a Forţelor Terestre pentru a răspunde provocărilor mediului de securitate actual.

Schimbările profunde petrecute în acest mediu, la început de mileniu, au eliberat gândirea de constrângeri ideologice şi de fidelităţi impuse, marcând, practic, începutul unei noi ere. Mediul de securitate a devenit fluid, flexibil, în care sunt posibile tot felul de construcţii, de organizări şi reorganizări, în funcţie de predominaţia, de impactul unor tendinţe, dar şi în raport cu dinamica intereselor şi schimbărilor fizionomice la nivelul polilor de putere.

Evenimentele politice majore - declanşarea "războiului împotriva terorismului", constituirea Consiliului NATO - Rusia, lărgirea organizaţiilor internaţionale de securitate (NATO – aderarea celor şapte state, printre care şi România, UE – prin primirea celor 10 state şi, din acest an, aderarea României şi Bulgariei), reconfirmarea opţiunilor Ucrainei şi Georgiei de aderare la Alianţa Nord-Atlantică şi la Uniunea Europeană - demonstrează dinamismul fără precedent al mediului actual de securitate.

Este începutul unei noi ere, în care Europa se unifică, renaşte de la Vest la Est, devenind mai stabilă şi prosperă, îşi consolidează poziţia de pilon al stabilităţii şi securităţii regionale, iar relaţiile acesteia cu organizaţiile internaţionale de securitate devin esenţiale pentru stabilitatea mediului de securitate.

În acest mediu, viitorul acţiunilor militare este deja schimbat; acestea vor fi caracterizate în principal de manevrabilitate, flexibilitate, o mare independenţă, violenţă şi diversitate, iar formele de luptă clasice vor fi mai puţin folosite datorită angajării în luptă a structurilor specializate care vor acţiona predominant manevrier, dinamic şi decisiv. Acţiunile (reacţiile, intervenţiile) se vor caracteriza în principal prin rapiditate şi se vor duce de către forţele care au o superioritate tehnologică faţă de adversar.

Acest război extins este problema centrală a securităţii în vremurile noastre (this "long war" is the central security issue of our time[1]), afirma secretarul de stat american Donald Rumsfeld în februarie 2006.

Astfel, mediul de desfăşurare a Forţelor Terestre, în care acestea fiinţează şi acţionează, este caracterizat de  războaiele din cea de a patra generaţie 4GW[2]; acestea sunt războaie extinse, care cuprind, practic, toate domeniile: politic, economic, social, cultural şi militar. Forţele care se confruntă în cadrul războaielor de generaţia a patra şi acţiunile acestora sunt asimetrice. De o parte se află puterile high-tech, care permit şi cultivă conceptul Război bazat pe Reţea, ce presupune informaţie în timp real, arme "inteligente", reţele numerice reale şi virtuale. De cealaltă parte se află, de regulă, actori transnaţionali, grupări teroriste, religioase, etnice sau de interese, care folosesc orice mijloc pentru a-şi atinge obiectivele, începând cu armele albe şi continuând cu armamentul cel mai perfecţionat, inclusiv cu mijloace nucleare, chimice, biologice şi radiologice. În acest cadru, timpul şi spaţiul nu vor mai avea valoare egală în pregătirea şi ducerea acţiunilor militare. Timpul va deveni mult mai important. Reacţia va deveni aproape instantanee acţiunii. Aceasta va urmări nu nimicirea sau capturarea oponenţilor, ci crearea de şocuri şi confuzii mentale în timp foarte scurt şi cu efecte maxime. Teoreticienii apreciază că viteza de reacţie sporită conduce la crearea unor dereglări comportamentale la adversar, greu de contracarat. Astfel, apar oportunităţi, de multe ori fără ca ele să fie dirijate, de a acţiona mai performant decât adversarul, datorită încetinirii şi chiar blocării procesului acestuia de luare a deciziilor.

Progresul tehnologic va fi în continuare determinant în comprimarea timpului de reacţie. La reducerea timpului de reacţie va contribui în mare măsură schimbarea modului de gândire, organizare şi cultură, prin adoptarea unor structuri noi, precum şi a unor doctrine şi strategii adecvate.

Revenind la subiectul succesului în construcţie, dorim să creăm o revistă a vremurilor şi transformărilor pe care le trăim, o revistă care participă activ, cu încărcătura ideilor, dezbaterilor, opţiunilor, demonstraţiilor şi susţinerilor, la regândirea noilor teorii şi practici din domeniul militar şi, în special, în domeniile ce interesează Forţele Terestre.

Pentru îndeplinirea acestor deziderate, prin Dispoziţia şefului Statului Major al Forţelor Terestre nr. S.M.F.T. 55/27.11.2006, începând cu aceiaşi dată, publicaţia se transformă în revistă de teorie militară, coordonată administrativ de structura Instrucţie şi Doctrină şi va cuprinde, în principal, următoarele rubrici: transformarea Forţelor Terestre; tactică generală; tactica armelor; teatre de operaţii; instrucţie şi învăţământ; logistică; tehnică militară şi armament; apariţii editoriale. Publicaţia poate fi accesată şi în format electronic, pe Internet, la adresa www.rft.forter.ro.

Pentru anul în curs, tematica revistei se va plia pe obiectivele prioritare ale Statului Major al Forţelor Terestre şi anume:

   a) operaţionalizarea şi menţinerea operaţionalizării structurilor militare prevăzute în Planul de implementare a Strategiei de transformare a Armatei României pentru anul 2007;
   b) continuarea participării cu forţe la operaţii conduse de NATO/UE, NRF şi iniţiative regionale;
   c) continuarea procesului de restructurare a Forţelor Terestre, prin implementarea cerinţelor Strategiei de transformare a Armatei României pentru anul 2007;
   d) perfecţionarea instruirii personalului, a instrucţiei comandamentelor, marilor unităţi, unităţi şi subunităţi din Forţele Terestre;
   e) implementarea concepţiei de comandă-control la nivelul Forţelor Terestre;
   f) logistica şi susţinerea forţelor;
   g) cooperarea militară internaţională.

În contextul caracteristicilor mediului de securitate şi priorităţilor Statului Major al Forţelor Terestre, enunţate anterior, trebuie să înţelegem perfect, să gândim limpede şi să vedem clar. Iar aceste lucruri nu se pot realiza fără a investiga, fără a cerceta, fără a analiza, fără a dezbate. Chiar şi executantul trebuie să ştie şi să înţeleagă perfect ce execută.

Dorim să construim succesul acestei reviste prin implicarea oportună şi responsabilă a personalului Forţelor Terestre în procesul de transformare atât al structurilor cât şi al mentalităţilor, creând în paginile sale un for de dezbatere ştiinţifică care să deschidă noi orizonturi, noi tematici, noi domenii de abordare, pentru identificarea şi definirea coordonatelor necesare acestor transformări.

Desigur, în acest demers, o importanţă majoră trebuie să aparţină Consiliului ştiinţific al Statului Major al Forţelor Terestre şi celorlalte cadre militare cu funcţii de conducere, dar semnificativă considerăm că va fi şi contribuţia reacţiei de feed-back a celor implicaţi efectiv în executarea acestui efort masiv al transformării, de la toate eşaloanele; de la aceştia din urmă aşteptăm opţiuni curajoase şi necesare care să demonstreze că nu rămân încremeniţi în proiect, ci se mişcă, se adaptează la cerinţele actuale şi se constituie într-un factor de influenţă a propriilor condiţii, limitări şi libertăţi – coordonate ale existenţei noastre ca organism militar.

În acest demers al nostru, trebuie să înţelegem exact ce facem din punct de vedere al transformării, să anticipăm ştiinţific acţiuni concrete, să cunoaştem şi să prevedem nu doar efectele, ci şi cauzele, conexiunile, implicaţiile, valorile,  riscurile,  vulnerabilităţile, iar toate acestea credem că işi vor găsi răspunsurile în paginile revistei.

În finalul demersului nostru, considerăm că toate acestea ar fi de ajuns pentru a contura profilul unei reviste care poate constitui o realizare cu care Statul Major al Forţelor Terestre se poate mândri, un purtător de cuvânt deopotrivă al teoreticianului şi al practicianului militar, un suport al gândirii şi al responsabilităţii cuvântului exprimat.

 

Note

  1 www.defenselink.mil/speeches/2006/sp20060208-12453.html, Secretary of Defense Donald H. Rumsfeld, Rayburn Building, Washington, DC, Wednesday, February 8, 2006.

  2 www.infoguerre.com, 13-01-2004, François-Bernard HUYGHE, Quatrième guerre mondiale ou guerre de quatrième génération.

    DESCĂRCARE CA FIŞIER PDF FIŞIER TEXT PENTRU IMPRIMANTĂ

 
 
  Webdesign LTC Dragos Anghelache